Introducció

El GREP lidera projectes de recerca i de transferència tecnològica, responent a la demanda del sector industrial en els àmbits de processos de fabricació, desenvolupament de producte, disseny de màquines i organització d’empreses.

La relació amb empreses s’estableix a partir de convenis UdG-Empresa, en els quals tenim especial cura en els terminis d’execució del projecte, definir la propietat i els drets d’explotació dels resultats, establir acords de confidencialitat i altres aspectes específics de cada conveni en particular.

Projectes de transferència tecnològica:

  • Redisseny de components mecànics per a millorar la seva capacitat de fabricació i/o muntatge.
  • Simulació i modelització del procés de producció.
  • Integració d’eines d’enginyeria concurrent en PIMEs.
  • Innovació i desenvolupament de producte.
  • Disseny d’eines per la millora dels sistemes de planificació de la producció, com el Lean Manufacturing.
  • Implantació i manteniment de sistemes de gestió integral (qualitat, medi ambient, seguretat).
  • Sistemes assistits per ordinador a la planificació de processos.
  • Millora de sistemes de gestió de la producció.
  • Disseny i fabricació de prototips amb tècniques de Rapid Manufacturing.


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.