Publicacions


El GREP realitza recerca en diverses línies amb l’objectiu de generar coneixement científic i tècnic que sigui d’utilitat, mitjançant processos de transferència tecnològica, a les empreses industrials del nostre entorn.

La qualitat de la recerca que es porta a terme al GREP, es tradueix en publicacions en revistes d’àmbit nacional i internacional, ponències en congressos, redacció de llibres de divulgació científica, la generació de patents, etc.

Per veure totes aquestes activitats fer clic aquí.

A la pàgina que s'obre escollir "Grup de recerca en enginyeria del procés, producte i producció" i clicar a "Fer consulta"


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.