Projectes
realitzats

Finalitzats al:



IBE-RM: Projecte Singular Estratègic
Estudiar, desenvolupar i potenciar el conjunt de tecnologies de fabricació basades en la fabricació capa a capa a partir de informació digital.

09/ 2009 – 03/ 2011

Logo Govern d'espanya - ministeri de ciencia i innovació

Logo Unió Europea - FEDER




Biofab: Rede IberoAmericana de Biofabricação: Materiais, Processos e Simulação
Desenvolupar i compartir les investigacions que s'han realitzat en el camp de la recerca multidisciplinària en la medicina de base regenerativa.

Grup d’investigació en Innovació Tecnològica al Sistema Productiu (GITASP)

11/ 2009 – 11/ 2014

10/ 2005 – 07/ 2009



Impuls a R2-TAF: Red Tecnològica de Tecnologies Avançades de Fabricació

10/ 2008 – 12/ 2010

10/ 2005 – 12/ 2005



Sistema integral de planificació aplicat al mecanitzat. Integració de la planificació de processos i la planificació de la producció en un sistema d’arrencament de ferritja

09/ 2006 – 12/ 2009

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia



Projecte d’investigació aplicada per a la predicció de comportaments de peces en sèrie final i desenvolupament i recuperació de nous materials de sinteritzat per a RM (IAP)

09/ 2008 – 06/ 2009

Laboratori per al processat de materials (LAPROMAT)

01/ 2007 – 12/ 2008

10/ 2005 – 12/ 2006



Predicció del comportament final en servei de peces de sèrie, de metall o plàstic, a partir de prototips fabricats mitjançant tècniques de rapid manufacturing (TRIALPRO)

03/ 2007 – 12/ 2007

R2-TAF: Xarxa Tecnològica de Tecnologies Avançades de Fabricació

01/ 2006 – 12/ 2006



Disseny d’un sistema assistit per a la millora de la planificació, gestió i control de les rutes d’un procés productiu

09/ 2003 – 12/ 2006

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia



Disseny d’una polidora orbital

03/ 2004 – 06/ 2005

Xarxa Temàtica de docència de Enginyeria Concurrent

04/ 2003 – 04/ 2004



Jornades d’Enginyeria Concurrent

01/ 2003 – 02/ 2003

Departamento de Universidades, Generalitat de Catalunya

Metodologia per a l’acotació funcional de conjunts mecànics. Implementació en el àmbit industrial mitjançant eines CAD

12/ 1999 – 12/ 2000

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.