Projectes finançats


IBE-RM: Projecte Singular Estratègic
Estudiar, desenvolupar i potenciar el conjunt de tecnologies de fabricació basades en la fabricació capa a capa a partir de informació digital.

9/ 2009 - 3/ 2011

Logo Govern d'espanya - ministeri de ciencia i innovació

Logo Unió Europea - FEDER


IREBID: Projecte International research Exchange for Biomedical Devices Design and prototyping
(IRSES Programa Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme) Fomentar o reforçar sinergies entre tecnòlegs i metges a nivell internacional, amb l’objectiu de desenvolupar nous productes que ajudin a solucionar els problemes del sector sanitari.

5/2010 - 5/2013Col·laboradors


TECNIPLAD: Caracterització de tecnologies innovadores per a la planificació detallada de processos
Desenvolupar aplicacions que assisteixin a la selecció de paràmetres de procés durant la planificació de processos de EDM, LM, DMLS, ISF.

ROBOSTAMP: Conformació de xapa
Desenvolupament d'un nou procés de conformació de xapa mitjançant robot que permeti la fabricació flexible de components de xapa metàl·lica.

9/ 2010 - 8/ 2012

Logo Govern d'espanya - ministeri de ciencia i innovació

Logo Unió Europea - FEDER


GATES: Corretges modelades de cautxú
Obtindre corretges de cautxú amb el perfil final determinat mitjançant un procés de modelat.

9/ 2010 - 9/ 2012

Logo Govern d'espanya - ministeri de ciencia i innovació

Logo Unió Europea - FEDER


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.