Què oferim

El GREP disposa de més de 600m2 de superfície, ubicats ens diverses instal·lacions dins la Universitat de Girona, el Parc Científic i Tecnològic UdG i el Centre Tecnològic ASCAMM. A més, compta amb maquinària d’alta tecnologia que representa una inversió acumulada en instal·lacions i equipaments de més de 2 milions d’euros.

Serveis:

  • Mesura de la qualitat dimensional i la rugositat de peces amb màquines certificades per ENAC.
  • Formació continuada de personal d’investigació i responsables de projecte i producte. A l'apartat de Recerca/línies s'especifica més detalladament aquesta activitat investigadora.
  • Desenvolupament de projectes relacionats amb les línies de recerca del grup.


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.