Presentació

El GREP, Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció, va ser creat el 1998 per membres de la Universitat de Girona. El grup està format per Doctors en Enginyeria Industrial i Medicina, Enginyers Industrials, Enginyers en Informàtica, Enginyers en Disseny Industrial i Economistes i enfoca la seva activitat en diversos àmbits de l’economia productiva com ho són l’enginyeria de processos i producció. L’any 2006, es firma un conveni de col·laboració científica per la recerca i la formació en el camp de les tecnologies de fabricació entre la UdG i el Centre Tecnològic ASCAMM. El GREP és l’entitat que vehicula aquesta col·laboració des de llavors.

Missió i Visió

La missió del GREP és la d’augmentar el benestar del nostre entorn mitjançant generació de coneixement, innovació i transferència tecnològica ajudant a les empreses industrials a millorar la seva competitivitat.

La nostra visió és consolidar-nos com un referent català i en l’àmbit de la recerca en l’enginyeria del producte, procés i producció, per posicionar-nos, sòlidament, en l’àmbit europeu.

El rigor i la qualitat científica de la investigació del nostre grup, es constata amb l’elevat nombre anual de publicacions en revistes internacionals, les nombroses aportacions en revistes de divulgació estatal, les ponències en diversos congressos tant nacionals com internacionals, la redacció de llibres de divulgació científica i la generació de patents. Fet que es tradueix en col·laboracions duradores amb empreses del nostre entorn. 


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.