Membres
Professors doctors
Joaquim de Ciurana
Martí Casadesús
Rodolfo de Castro
Inés Ferrer
M.Luisa Garcia-Romeu
Gerusa Gimenez
Frederic Marimon
Guillem Quintana guillem.quintana@udg.edu
Personal Doctor contractat
Lidia Serenó
Alexandra Simón
Doctorands
Laura Puigpinós
Yurivania Pupo
Marc Sabater
Isabel Bagudanch
Karla Monroy
Jèssica Gomar
Jordi Grabalosa
Joan Ximinis
Personal investigador contractat
Francesc Tauler
Personal investigador extern
Marc Capellades
Agustí Chico
Joan Guasch
Xavier Plantà
Jordi Ribatallada
Estudiants de grau i màster
Paula Negre
 


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.