Ascamm

El GREP també disposa dels recursos del centre tecnològic Ascamm amb qui col·labora en diferents projectes.

Per més informació: Ascamm


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.