Activitats

Vídeos

Resum de la Jornada de Patents enfocada a personal investigador acollida per la UdG.


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.