Màster


Tipus: mixt
Promou: Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte i Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Crèdits del màster: 60
Idioma d’impartició: Anglès: 100 %
Durada: un curs acadèmic
Modalitat: presencial
Període lectiu: anual
Horari: tardes, de 17 a 21 h
Nombre màxim de places: 40
Preu: públic

Objectius formatius


El màster, proposa una especialització en innovació a l’empresa i gestió de la tecnologia.
Es tracta d’un programa d’orientació interdisciplinària i vocació internacional orientat a alumnes procedents de diferents disciplines que vulguin adquirir les competències necessàries per dur a terme activitats relacionades amb la gestió de la innovació en qualsevol tipus d’organització: processos de desenvolupament de productes o serveis
nous, tasques de gestió en departaments de R+D, programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o en l’Administració pública, etc.
L’orientació del màster pot ser professional o de recerca, en funció de les matèries cursades, dels seus processos d’avaluació i del tipus de projecte de màster que es desenvolupi.

Per veure les assignatures cliqueu aquí

Per obtenir més informació, recomanem visitar la pàgina web de l’Escola de Postgrau: http://gigs.udg.edu

Responsable acadèmic:

Joaquim de Ciurana
quim.ciurana@udg.edu

Web informativa del màster:
http://www.udg.edu/tabid/7427/Default.aspx


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.