Docència

La docència és pel GREP part de la seva missió, i per aquest motiu està implicat en diversos Graus de l’Escola Politècnica Superior (EPS) i Màsters dels departaments d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial (EMCI) i Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte (OGEDP).

El GREP imparteix classes a diferents graus i al màster 'Business Innovation and Tecnology Management':


Escola Politècnica Superior de Girona, Universitat de Girona


Edifici PII c. Maria Aurèlia Capmany, 61- 17071- Girona.